Giới thiệu

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÈ ĐẮNG CAO BẰNG

Hà Nội: Mễ trì Hạ –  Nam Từ Liêm – HN
Thái nguyên CS1: Số 195 – Đường Z115, Tân Thịnh Tp Thái Nguyên
Thái nguyên CS2: Trung tâm huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Email: nguyentuanson24@gmail.com
Điện thoại: 0988 485 300